TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 100. YILINDA MİLLİ EGEMENLİK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU

06 NİSAN 2020 PAZARTESİ / TEKİRDAĞ

SEMPOZYUMUN AMACI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP'un himayelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Tarih Kurumu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı paydaşlığında 06 Nisan 2020 tarihinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Demokrasi Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e milli egemenlik ve demokrasi sürecini ele alan geniş bir zaman dilimini kapsayacaktır. Sempozyumda, demokrasi tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan milli egemenliğin kurumsallaşma süreci olarak TBMM’nin açılması tarihsel bir yaklaşımla ele alınmasının yanı sıra, cumhuriyetten günümüze devlet teşkilat yapısına ilişkin demokratik gelişmelerin aktarılması hedeflenmektedir.

Sempozyuma gönderilecek bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Aşağıda sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla farklı başlıklarda da bildiri sunulabilir.

 

SEMPOZYUM ALT BAŞLIKLARI

Osmanlı Döneminden Cumhuriyete Milli Egemenlik

Tanzimat Dönemi

I. Meşrutiyet

1876 Anayasası

II. Meşrutiyet

23 Nisan 1920 Milli Egemenliğin Kurumsallaşması

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı ve Milli Egemenlik

Demokrasi ve Türkiye'de Demokratikleşme Çalışmaları

Siyasal Partiler ve Çok Partili Hayata Geçiş

Siyasal Sistemler ve Demokrasi

Dünyada ve Türkiye'de Parlamento

Anayasal Gelişmeler ve Demokrasi

Seçimler ve Demokrasi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Demokrasi

 

Sempozyum Yeri:

 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Demokrasi Sempozyumu" Tekirdağ'da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir.

 

Öneli Notlar:

 

Kongreye katılım ücreti 100  TL'dir. Katılım ücreti konferans çantası, katılım belgesi, çay-kahve ikramları, öğle yemeğini kapsamaktadır. Katılım ücretinin yatırılacağı hesap kongrenin internet sitesinde ilan edilecektir. Bildirisi kabul edilen ve bildiri sunacak akademisyen ve araştırmacıların ulaşım ve konaklamaları kendileri tarafından karşılanacaktır. Sempozyum ile ilgili diğer detaylar konaklamaya ilişkin seçenekler daha sonraki bir tarihte kongrenin internet sitesinde ilan edilecektir.

 

İLETİŞİM

 

Öğr. Gör. Miray ÖZDEN

Cep Telefonu: 05395869448

E-posta: mirayozden@nku.edu.tr

Web: med2020@nku.edu.tr